Odbrana

Kad su Srbi napokon shvatili da je Cerska- Cerska, skupili su sve raspolozive snage, da pregaze posljednje uporište u vlaseničkoj općini.

07.10.1992. ujutru počinje intenzivno granatiranje odbrambenih linija, najviše na potezu Šibovi, Jusin hrast i Grobić.

Ipak, najintenzivnije je bilo na Grobiću, granatiranje je trajalo gotovo cijeli dan, do poslijepodnevnih sati, a ljudi su uspjeli nabrojati 2300 granata, a zatim prestali brojati, jer je djelovalo bez kraja…

I kad su branioci Cerske pomislili da će upravo na Grobiću biti glavni četnički napad i uputili interventnu jedinicu u tom pravcu, uslijedio je silovit udar na dio linije Metaljka- Breze- Hrastik- Rujevina.

Četnici su, pored neprestanog granatiranja, napadali helikopterima MI-8 i Gazelle, kako bi nanijeli što više štete prije pješadijskog napada.

Iako slabo naoružani, Cerani odolijevaju napadu na većem dijelu linije, ali ipak dolazi do popuštanja na dijelu od Hrastika prema Rujevinama, pošto je nekoliko boraca napustilo rovove, a da to niko nije znao, i tu četnici probijaju liniju, a u rovovima ubijaju pet naših boraca, te na desetine biva ranjeno, što izaziva pometnju među braniocima.

Pošto je interventna jedinica bila upućena u drugom pravcu i ispomoć nije stizala na vrijeme, četnici to koriste i zauzimaju Hrastik, i tu se zaustavljaju, obzirom da je noć već bila nastupila.

A ovo je Mi-8, za one koji ne znaju…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.