Projekat 3: Asfaltiranje puta

Dragi Cerani,

Nakon posjete federalnog ministra Edina Ramića Cerskoj i obećanja da će se to ministarstvo pobrinuti da asfaltira put od Novog Naselja do novoizgrađene džamije, jučer se pristupilo izvođenju radova asfaltiranja u dužini od 1780 metara.

Zahvaljujući angažmanu pojedinaca iz Cerske, dobili smo pristup za dodatnih 50.000,00KM na ime asfaltiranja, a pošto su mašine već tu, na sastanku održanom 13.07.2015. godine odlučeno je da se pokrene HITNA akcija i da se asfaltira što više centralnog puta kroz Cersku, te da se, eventualno, spoji sa Hodžića brda do Novog Naselja.

Ovim putem Vas pozivamo da provedete hitne konsultacije među svim Ceranima i da se kontaktom sa ljudima iz Građevinskog odbora, direktno ili preko vaših familija (odnosi se na dijasporu) očitujete i uključite u akciju asfaltiranja centralnog puta.

Rok provođenja akcije je 10 (DESET) dana, obzirom da će mehanizacija biti u Cerskoj do 25.07.2015., a visina porodičnog učešća određena na zboru građana održanom 29.05.2015. je minimalno 200,00KM za ljude u Bosni i Hercegovini i 1.000,00KM za dijasporu. Ljudi koji nisu iz Cerske a zele učestvovati, donacije mogu izvršiti po želji u smislu iznosa.

Spisak učesnika biće ažuriran na ovoj stranici, a već je izvršeno nekoliko uplata:

1. Selimović Bego   1.000,00KM

2. Dervišević Ismet 1.000,00KM

3. Selimović Elmedin 1.000,00KM

4. Nukić Huso     250,00KM

5. Veiić Mirsad 500,00USD

6. Alihodžić Bernes   815,00KM

7. Rizvanović Habiba 100,00KM

8. N. N. 100,00KM

U prilogu Zapisnik- Zbor građana od 29.05.2015., a zapisnik sa sastanka od 13.07.2015. očekujemo uskoro, sa jasnije definisanim zaduženjima

 

zapisnik_put

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.